HAYS GUÍA 2015

Adaptació gràfica i maquetació de la “GUÍA DEL MERCADO LABORAL 2015″
Encarregat per l’agència ONNET STUDIO