Aigües de Terrassa

Disseny i maquetació de l’Informe anual 2014 per la MINA Aigües de Terrassa. (Agència: TOP2)