Edició il·limitada_03

Titol: Llibre 03
Materials: Refractari, esmalts i oxids
Dimensions: 17 x 146 x 16 cm