Edició il·limitada_01

Titol: Llibre 01
Materials: Refractari, esmalts i oxids
Dimensions: 28 x 57 x 6 cm